Наименование на активните вещества

Пирипроксифен 0.0270362 %  / Съдържание на пирипроксифен на една плочка – 1659 µg

Гераниол 0.0000797 %/ Съдържание на гераниол на една плочка – 4.98 µg

Категория на потребителите: масова и професионална

 

Начин на употреба:

Биоцидът е готов за употреба (плочка).

Плочката се поставя в шахти, канали или други затворени системи, където има застой на вода и могат да се развиват ларви на комари. Тя трябва, под действие на теглото, да се позиционира на дъното, за да не се отнесе в случай на преливане.

Да не се използва в канализацията или в канали, които се вливат обратно в естествени водни басейни.

Препоръчителна доза: 1 плочка за шахта или други затворени контейнери с малък / среден размер. За по-големи обеми вода използвайте 1 плочка на всеки 20 литра.

Време на въздействие: остатъчна ефективност от 3 месеца.

Не се влияе от наличието на органична материя в засегнатите води.

Да не се замърсяват храни, напитки или съдове, предназначени да ги съдържат по време на употреба. След прилагане или в случай на контакт с кожата рецете да се измият обилно със сапун и вода. Да се съхранява на хладно и сухо място.

Интервал между обработките: Обработката може да се повтори при необходимост след 3 месеца.

Опаковка

Срок на годност: 24 месеца

 

 

Подобни продукти