Фунгицид
 
Култура За контрол на
 
Доза на
приложени
е
Момент на
приложение
 
Карантине
н срок
 
праскови
 
брашнеста
мана (sphaerotheca pannosa
var. persicae)
 
0,05%
 
от окапване
на завръзи
след цъфтежа
до 90% от
окончателнат
а големина на
плода
 
14 дни
 
кайсии, нектарини,
сливи
 
брашнеста
мана (podosphaera tridactyla) 0,05%
 
от окапване
на завръзи
след цъфтежа
до 90% от
окончателнат
а големина на
плода
 
14 дни
 
краставици, пъпеш
и
 
брашнеста мана
(erysiphe cichoracearum)  0,035-0,05%
 
На поле и в
оранжерии:
от поява на
1ви
цвят по
главното
стъбло до
50% от
плодовете с
типичен цвят
на зреене
 
3 дни
 
лозя
(винени, десертни
 
брашнеста мана (uncinula
necator). черно
 
0,03% При поява на
оптимални
 
14 дни
 
и
сортове за
стафиди)
 
гниене (guignardia budwellii) условия за
развитие на
патогена
 
тютюн брашнеста мана
 
(erysiphe cichoracearum) 0,05%
 
от начало на
формиране на
странични-
те стъбла до
пълна
зрялост
 
не се
изисква
 
домати брашнеста мана (leveillula
 
taurica, oidium neolycopersici) 0,035-0,05%
 
На поле и в
оранжерии:
от видимо
1во
връхно
разклонение
до 50% от
плодове-
те са с
типичен цвят
на зреене
 
3 дни
 
роза
 
Брашнеста
мана (sphaerotheca pannosa
var. rosae), ръжда
(phragmidium mucronatum)
0,05%
 
На поле и в
оранжерии:
при поява
 
не се
изисква
 
ябълки,
круши, дюли
 
Брашнеста
мана (podosphaera leucotrich
a)
 
0,025-0,05%
 
от фаза до 10
мм размер на
завръза
до достигане
на 80% от
размера на
плодовете
 
14 дни
 
корнишони, дини,
тикви
 
Брашнеста мана
(erysiphe cichoracearum) 0,035-0,05%
 
На поле и в
оранжерии:
от поява на
1ви
цвят по
главното
стъбло до
50% от
плодовете с
типичен цвят
на зреене
 
3 дни
 
тиквички брашнеста мана
(erysipe cichoracearum)
 
0,035-0,05% На поле и в
оранжерии:
от поява на
1ви
цвят по
 
3 дни
 
главното
стъбло до
девет и
повече плода
с типична
форма и голе-
мина
 
патладжан брашнеста мана (leveillula
 
taurica, oidium taurica) 0,035-0,05%
 
На поле и в
оранжерии:
от поява на
1во
съцветие
изправена
пъпка до 50%
от
плодовете са
с типичен
цвят на
зреене
 
3 дни
 
пипер брашнеста мана (leveillula
 
taurica, oidium taurica) 0,035-0,05%
 
На поле и в
оранжерии:
от поява на
5то
съцветие до
50% от
плодовете са
с
типичен цвят
на зреене
 
3 дни
 
ягоди брашнеста
 
мана (sphaerotheca macularis) 0,05%
 
На поле и в
оранжерии:
от поява на
столони до
начало на
узряване
 
3 дни
 
малини, къпини брашнеста мана (podoshaera
aphanis) 0,04%
 
от видими
първи цветни
пъпки до
нача-
ло на
узряване
 
3 дни
 
артишок брашнеста мана (leveillula
 
taurica)
 
50 мл/дка от
 
издължаване
на стъблото
до 10-20%
от главите
започват да
пожълтяват
21 дни
 
декоративни и
украсни видове
(бегония, далия,
хризантема,
мушкато)
 
брашнеста мана, ръжда 50 мл/дка
 
На поле и в
оранжерии:
при поява
 
не се
изисква
 
касис и
цариградско
грозде
 
брашнеста мана (podoshaera
aphanis) 0,05%
 
от набъбване
на листните
пъпки до
достигане на
90% от
размера на
пло-
довете
 
20 дни
 
Практически предимства:
 Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие и продължително
последействие
 Защитава и новия прираст между две пръскания
 Смесим с фунгициди за обикновена мана (Ридомил, Пергадо Ф)
 Не влияе отрицателно върху фементационните процеси при производство на вино 
 Устойчив на дъжд 2 часа след пръскане
Съвети при приложение:
 Най-добър ефект се получава, когато се прилага предпазно 
 При много благоприятни условия за развитие на болестите и силен инфекциозен
натиск третирайте през по-къс интервал от време.  При такива условия много добри
резултати се получават при комбиниране с Тиовит Джет
 Дъжд паднал 2 часа след пръскане не намалява ефекта на препарата 
 При смесване с други продукти за растителна защита да се направи предварително
тест за съвместимост
 

ВНИМАНИЕ: Този продукт е ПРЗ и се продава само в АГРОАПТЕКИ !

                За заявки от агро аптека "Сортови семена" София моля позвънете на тел: 0889308564

 

Подобни продукти