Фунгицид Еталон в борбата със сивото гниене
 
Активно вещество: 375 г/кг ципродинил + 250 г/кг флудиоксонил
Категория на употреба: Втора професионална
КУЛТУРА ЗА КОНТРОЛ НА ДОЗА НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
 
МОМЕНТ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
 
КАРАНТИНЕН
СРОК
 
лозя
 
сиво гниене Botrytis
cinereae и
срещу
фитопатогенни
гъби,
продуциращи
микотоксина ох-
ратоксин А
Aspergillus p
 
100 г/дка
 
Едно
приложение
преди
затваряне
на грозда и
едно
приложение
пре-
ди беритба
 
21 дни
 
марули,
къдраволистна
енди-
вия, къдраволистна
цикория,
полска салата,
рукола и други
видове салати
(полско и оран-
жерийно
производство)
 
сиво гниене Botrytis
cinereae;
бяло гниене
Sclerotinia sp
 
60 г/дка
 
Превантивно или
при поява на бла-
гоприятни за
патогена условия
14 дни
 
цикория за листа и
глухарчета
(оранжерийно
производство)
 
бяло гниене
Sclerotinia sp 3,6 г/дка
 
Превантивно или
при поява на бла-
гоприятни за
патогена условия
21 дни
 
ягоди (полско и
оранжерийно
производство)
 
сиво гниене Botrytis
cinereae,
бяло гниене
Sclerotinia sp. и ан-
тракноза
Colletotrichum sp
 
100 г/дка 2-3 приложение
през фази -
начало
на цъфтеж, масов
цъфтеж и на-
едряване на
 
1 ден
 
плодовете
 
малини, къпини
(полско и оран-
жерийно
производство)
 
сиво гниене Botrytis
cinereae 100 г/дка
 
Максимум 3
приложения -
преди
цъфтеж, масов
цъфтеж и наедря-
вана на първите
плодове
 
7 дни
 
касис, боровинки,
червени бо-
ровинки,
цариградско грозде
(полско и
оранжерийно произ-
водство)
 
сиво гниене Botrytis
cinerea 100 г/дка
 
Максимум 3
приложения -
преди
цъфтеж, масов
цъфтеж и наедря-
вана на първите
плодове
 
7 дни
 
праскова, кайсия,
нектарина,
слива, хинап,
череши
 
кафяво гниене
Monilia sp 24-72 гр/дка
 
Максимум 3
тертирания на
сезон.
Първото
третиране се
прилага в
масов цъфтеж.
При сливи
първо-
то приложение
при 20% отворе-
ни цветове.
Второто третира
се
прилага 30-20
дни прди
беритба,
а третото
третиране 7 дни
пре-
ди беритба
 
7 дни
 
тютюн бяло гниене
 
Sclerotinia sp 60 гр/дка
 
2 приложения по
време на вегета-
цията
 
 
 
пресни бобови
култури с шу-
шулки (зелен фасул,
Скарлет и
червен пълзящ боб,
нахут, соя,
 
бяло гниене
Sclerotinia sp / сиво
гниене Botrytis
cinereae
 
80 гр/дка Превантивно или
при поява на бла-
гоприятни за
патогена условия
21 дни
 
червенозърнест грах
полско и
оранжерийно
производство)
пресни бобови
култури без шу-
шулки (зелен
тропически боб,
флажоле,
червенозърнест боб
и други видове от
Vicia faba,
оранжерийно
производство)
 
бяло гниене
Sclerotinia sp / сиво
гниене Botrytis
cinereae
 
100 г/дка
 
Превантивно или
при поява на бла-
гоприятни за
патогена условия
14 дни
 
пресен грах, леща,
нахут с шушулки
 
бяло гниене
Sclerotinia sp., си-
во гниене Botrytis
cnereae, ан-
тракноза
Colletotrichum sp. и
оидиум Erysiphe
polygoni
 
80 г/дка
 
Превантивно или
при поява на бла-
гоприятни за
патогена условия
 
28 дни - леща
и нахут,
21 дни -
нахут
с шушулки
 
зрял бял боб, бакла,
грах, нахут
 
бяло гниене
Sclerotinia sp., си-
во гниене Botrytis
cnereae, ан-
тракноза
Colletotrichum sp.
 
100 г/дка
 
Превантивно или
при поява на бла-
гоприятни за
патогена условия
28 дни
 
круши, дюли
 
стемфилиум
Stemphyllium sp. и
болести на
съхранението след
прибиране на
реколтата
 
96 г/дка
 
Максимум 3
приложения на
сезон.
Първо
птретиране в
масов цъф-
теж. Второто
приложение при
поява на
симптомите
преди бе-
ритба и третото
приложение 7
дни преди
беритба
 
3 дни
 
моркови, пащърнак,
хрян, ма-
 
сиво гниене Botrytis
cinereae и
 
80 г/дка Превантивно или
при поява на бла-
7 дни
 
гданоз и див кервиз
за корени,
козя брада
(различни видове)
 
бяло гниене
Sclerotinia sp. и ал-
тернариоза
Аlternaria spp
 
гоприятни за
патогена условия
 
целина за глави
 
сиво гниене Botrytis
cinereae и
бяло гниене
Sclerotinia sp.
 
80 г/дкa
 
Превантивно или
при поява на бла-
гоприятни за
патогена условия
14 дни
 
целина за листа
 
сиво гниене Botrytis
cinereae и
бяло гниене
Sclerotinia sp.
 
100 г/дка
 
Превантивно или
при поява на бла-
гоприятни за
патогена условия
14 дни
 
копър
 
сиво гниене Botrytis
cinereae,
стемфилиум
Stemphyllium sp.,
бяло гниене
Sclerotinia sp. и
церкоспороза
Cercosporidium
punetum
 
80 г/дка
 
Превантивно или
при поява на бла-
гоприятни за
патогена условия
7 дни
 
домати и
патладжани (полско
и оранжерийно
производство
 
сиво гниене Botrytis
cinereae,
бяло гниене
Sclerotinia sp
 
100 г/дка
 
Започнете с
третиранията
при поява на
благоприятни за
патогена
условия.
Максимум 3
третирания през
14 дни
 
3 дни
 
пипер и сладък
пипер (полско и
оранжерийно
производство)
 
сиво гниене Botrytis
cinereae,
бяло гниене
Sclerotinia sp
 
100 г/дка
 
Започнете с
третиранията
при поява на
благоприятни за
патогена
условия.
Максимум 3
третирания през
14 дни
 
3 дни
 
краставици,
корнишини, тик-
вички и други
тиквови с ядли-
ва кора (полско и
оранжерийно
 
сиво гниене Botrytis
cinereae,
бяло гниене
Sclerotinia sp
 
100 г/дка Започнете с
третиранията
при поява на
благоприятни за
патогена
условия.
 
3 дни
 
производство) Максимум 3
третирания през
14 дни
 
пъпеш, диня, тиква
и други
тиквови с неядлива
кора (пол-
ско и оранжерийно
производ-
ство)
 
кафяво гниене
Monilinia sp.,
оидиум Erysiphe
polygoni, сиво
гниене Botrytis
cinereae и бяло
гниене Sclerotinia s
 
100 г/дка
 
Започнете с
третиранията
при поява на
благоприятни за
патогена
условия.
Максимум 3
третирания през
14 дни
 
3 дни
 
кромид лук, чесън,
арпаджик,
праз лук
 
сиво гниене Botrytis
cinereae 100 г/дка
 
Започнете с
третиранията
при поява на
благоприятни за
патогена
условия.
Максимум 3
третирания през
14 дни
 
Кромид и
праз
лук - 14 дни
Чесън и арпа-
джик - 21 дни
 
аспержи
 
кафяви петна
(Stemphyllium
botyosum, S.
vericarium) и сиво
гниене Botrytis
cinereae
 
100 г/дка Превантивно 180 дни
 
цветя и зелени
декоратив-
ни растения в
оранжерии и на
открито
 
кафяво гниене
Monilinia sp. и
сиво гниене Botrytis
cinereae
 
96 г/дка.
 
Превантивно или
при поява на
благоприятни за
патогена условия
 
не се налага
 
рози (различни
сортове и видо-
ве) в разсадници,
оранжерии и
на открито
 
сиво гниене Botrytis
cinereae 0,08%
 
Превантивно или
при поява на
благоприятни за
патогена условия
 
не се налага
 
декоративни
растения (дърве-
та и храсти) в
оранжерии и на
открито
 
гъбни болести 0,08%
 
Превантивно или
при поява на
благоприятни за
патогена условия
 
не се налага
 
семепроизводство
на етерич-
ни култури, билки,
 
бяло гниене
Sclerotinia sp. и
сухо стъблено
 
80 г/дка Превантивно или
при поява на
благоприятни за
 
не се налага
 
подправ-
ки за храна и
нехранителни, за
парфюмерийната
промишле-
ност, сушени билки
за чай, мак
 
гниене Phoma
sp.
 
патогена условия
 
Практически предимства:  
 Комбиниран системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 Две активни вещества с различен механизъм на действие
 Действа и на трите раси сиво гниене по лозата - без аналог в растителната защита
 Двойна защита - образува защитен слой върху епидермиса и прониква в паренхима
 Действа и с газова фаза защитавайки и вътрешността на грозда
 Атакува причинителя на болестта в 4 точки от жизнения му цикъл - липса на
резистентност
 Не влияе върху качеството на гроздето и ферментационните процеси при
производство на вино
 Без риск от възникване на устойчивост
 Предотвратява намаляването на оцветяването и аромата на виното
 Разрешен в ЕС за 2 приложения на сезон
Съвети при приложение:
 Почистване на листата около гроздовете, последвано от 1 или 2 третирания преди
затваряне на грозда, дават възможност за постигане на отличен резултат и
получаване на качествена продукция - грозде и вино.
 Интервалът между две третирания е 10 до 14 дни
 Дъжд паднал 2 часа след пръскане, не намалява ефикасността на фунгицида
 При смесване с други продукти за растителна защита да се направи предварително
тест за смесимост
 

ВНИМАНИЕ: Този продукт е ПРЗ и се продава само в АГРОАПТЕКИ !

                За заявки от агро аптека "Сортови семена" София моля позвънете на тел: 0889308564

 

Подобни продукти