Фунгицид

Разрешен за употреба в България:

Култура

За контрол на

Доза на приложение

Момент на приложение

Карантинен срок

Лозя (винени и десертни сортове)

Мана (Plasmopara viticola), Екскориоза (Phomopsis viticola), Черно гниене (Guignardia bidwellii), Брашнеста мана (Erysiphe necator)

75 -100 мл/дка със 100л/дка работен разтвор  

Превантивно или при първите симптоми на болестта. Да не се прилагат повече от 4 пръскания на сезон.

21 дни

Практически предимства:

  • Широк спектър на действие срещу основните болести при много култури: обикновени мани, брашнести мани, сиво гниене, алтернария и др.
  • Контактно, предпазно, лекуващо и изкореняващо действие
  • Кратък карантинен срок
  • Стимулира фотосинтезата – ефект на зеления лист и подобряване храненето на растенията
  • Забавя процеса на стареене на листата поради блокиране производството на етилен
  • Висококачествена, удобна за употреба формулация

Съвети при приложение:

  • Следвайте указанията за приложение на Куадрис, посочени върху етикета
  • При благоприятни условия за развитие на болестите и силен инфекциозен натиск третирайте през интервал от 7 до 10 дни
  • При лозя, когато условията за развитие на болестта не са толкова благоприятни и инфекциозния натиск е по-слаб прилагайте през интервал от 10 до 12 дни
  • Най-добър ефект се получава когато се приложи предпазно преди развитие на болестта

ВНИМАНИЕ: Този продукт е ПРЗ и се продава само в АГРОАПТЕКИ !

                За заявки от агро аптека "Сортови семена" София моля позвънете на тел: 0889308564

 

Подобни продукти